tree tops

Javna objava upisa u Dječji vrtić

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019. GODINE
Zahtjevi za upis primat će se od 7. svibnja 2018. godine do zaključno 18. svibnja 2018.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Kockica Lipik, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 121/07) propisano je u točki III da je obveza vrtića da provjeri dokumentaciju o cijepljenju djeteta, te da čuva dokumentaciju o cijepljenju, te upis djeteta u vrtić uvjetovano je urednim cijepljenjem protiv zaraznih bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikaciju na pojedina cijepljenja.