tree tops

O nama

Dječji vrtić "Kockica" Lipik je javna predškolska ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece.

Djelatnost vrtića uređena je Statutom Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik, koje je donijelo Upravno vijeće vrtića uz suglasnost Gradskog vijeća Lipik.

Predškolski odgoj i naobrazba ostvaruje se na osnovama novog Državnog pedagoškog standarda koji propisuje i utvrđuje programe s obzirom na trajanje i namjenu, predškolski odgoj i naobrazbu djece s posebnim potrebama i to djecu s teškoćama i darovitu djecu.

Matični vrtić u Lipiku sastoji se od pet odgojno – obrazovnih skupina i jednog kraćeg programa – igraonice.

Dječji vrtića „Kockica“ Lipik ima jedan područni vrtić u Poljani, koji se sastoji od jedne mješovite skupine u kojemu djeca imaju cjelodnevni boravak.

Tijekom pedagoške godine djeca u vrtiću „Kockica“ sudjelovat će u različitim igraonicama: glazbenoj, sportskoj i igraonici engleskog jezika.

Dječji vrtić trenutno broji 15 odgojitelja ( jedan na mjestu ravnatelja) i 6 članova tehničkog osoblja.