tree tops

Dodatni sadržaji

U kraće poslijepodnevne programe spadaju:

Glazbena radionica uz stručno vodstvo prof. Jadranke Radonić Sirovice (dva puta tjedno u trajanju od 45')

Sportske aktivnosti za najmlađe ( cilj je rano otkrivanje talenata) uz stručno vodstvo prof. Anđelka Lucića (dva puta tjedno u trajanju od 45')

Engleski jezik – rano učenje uz stručno vodstvo prof. Jadranke Šimunović Katunar (dva puta tjedno u trajanju od 45')

U suradnji s ravnateljicom gradske knjižnice Lipik ostvariti ćemo izložbu dječjih radova (dva puta u tekućoj pedagoškoj godini).

Završnu svečanost na kraju pedagoške godine ostvariti ćemo u Športskoj dvorani u Lipiku za sve odgojne skupine.

Napomena: Programe glazbene radionice i ranog učenja engleskog jezika poslali smo u Ministarstvo prosvjete, znanosti i sporta Republike Hrvatske te po primitku službene verifikacije započeti njihovo provođenje.
Sportske aktivnosti za najmlađe početi će u siječnju po povratku prof. Anđelka Lucića s rodiljnog dopusta, a anketu za roditelje provesti ćemo u prosincu 2012.