tree tops

Organizacija rada

Dječji vrtić „Kockica“ Lipik organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U pedagoškoj 2012./2013. godini Dječji vrtić „ Kockica“ Lipik polazi ukupno 120 djece raspoređeno u 7 odgojnih skupina (u što je uključen kraći program igraonice i područni vrtić u Poljani).

Iako su prema važećim pedagoškim standardima sve naše odgojne skupine pune, ukoliko dođe do ispisa pojedine djece, tijekom godine na njihovo mjesto upisivati će se naknadno prijavljena djeca.

U jasličku skupinu od 1-2 god. starosti djece upisano je 11-ero djece.

U mlađu skupinu od 2-3 god. starosti djece upisano je 19-ero djece.

U mlađu srednju skupinu od 3-4 god. starosti djece upisano je 18-ero djece.

U srednju skupinu od 4-5 god. starosti djece upisano je 20-ero djece.

U stariju skupinu od 5-6 god. starosti djece upisano je 21 dijete.

U poslijepodnevnim satima u matičnom vrtiću u Lipiku od 16,30-19,00 sati 2 x tjedno održava se igraonica u koju je upisano 16-ero djece, od 3-6 god. starosti. Igraonica je započela s radom 1. listopada 2012., a radit će do 31. svibnja 2013. godine.

U matičnom vrtiću upisano je troje djece s poteškoćama u razvoju ( u jasličkoj, mlađoj i srednjoj skupini).

Područni vrtić u Poljani započeo je s radom 3. rujna 2012.godine, a radi do srpnja 2013. godine.

Zbog ukazane potrebe zaposlenih roditelja s tog područja i područni vrtić u Poljani radi kao cjelodnevni boravak, od 6,30-16,30sati.

U mješovitu skupinu od 2-6 god. starosti djece upisano je 17-ero djece.

U područnom vrtiću u Poljani upisano je jedno dijete s poteškoćama u razvoju.

Matični vrtić u Lipiku provodi 11-satni program od 5,30 -16,30 sati.